Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen honlap üzemeltetője, Fekete Eszter kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.
.
1. Az adatkezelő adatai
.
A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:
Fekete Eszter
Adószám: 54868751-1-30
Főtevékenység: internetes kereskedelem
Bankszámlaszám: MKB 10300002-72501553-11503280

Ügyfélszolgálat
Elektronikus úton állok rendelkezésedre az efeszterke@gmail.com e-mail címen.
(A GDPR 37. cikke alapján nem vagyok köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a megadott elérhetőségeimen tudsz adatvédelmi témában is érdeklődni.)
.

2. Alapelvek
.
Az adatkezelés során alábbi alapelveket követem:
1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezelem;
2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon;
3. az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
4. minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem;
5. a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;

.
Törvényi hivatkozások:
Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
.
3. Az adatok fizikai tárolási helye
.
Az általam kezelt személyes adatokat a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű rendszereiben tárolom.
Azaz: Olyan Adatfeldolgozókat veszek igénybe, akik nyilatkoztak saját GDPR megfelelőségükről.
.
4. Adatfeldolgozók
.
Az adatok kezelése során – ügyfeleim kiszolgálása érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszem igénybe:

Számlavezető bank:
MKB bank Zrt.
Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952
Adószám: 10011922-4-44

CRM szolgáltató adatai:
SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság
1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-286773
Adószám: 25743500-2-41

Mailerlite (UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania)

Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Mailchimp GDPR megfelelőségi nyilatkozat: https://mailchimp.com/gdpr/

Facebook Ireland Limited
Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Company Registration Number: 462932
http://www.facebook.com
Contact phone number + 353 1 5530588

Hírlevél
Mailerlite (UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania).

Activecampaign (1 North Dearborn Street, 5th floor, Chicago, IL 60602)

Számlázas

https://www.szamlazz.hu
A szolgáltatást nyújtó neve és adószáma: KBOSS.hu Kft., 13421739-2-41

Elérhetőségek

  • Email: info@szamlazz.hu
  • Postacím: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
  • Tel: +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)

5. Kezelt személyes adatok köre, jogalapja
.
Az általam kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.
Honlapjaim meglátogatásakor
Jogalap: Vállalkozásom jogos érdeke
Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az általad használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásom minőségének ellenőrzése és javítása
Időtartama: 2 év
Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (neked kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnod az űrlapokon)
Kezelt adatok: keresztnév, e-mail cím
Az adatkezelés célja: hasznos információk átadása, értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági
Érintettek köre: CRM

Termék / szolgáltatás megvásárlása
Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)
Kezelt adatok: Megrendelő teljes neve, e-mail címe, számlázási cím, postázási cím, a vevő megjegyzése
Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés
Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
Érintettek köre: CRM

Profilozás
Nem végzek a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmazok automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.
.
6. Sütik (cookie-k)
.
Mik azok a sütik és hogyan kezelem őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a te számítógépedre úgy, hogy azokat a te internetes böngésződ menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már tőled függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítod vagy letiltod, illetve a már a számítógépeden lévő eltárolt sütiket is tudod törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Összegyűjtöttem neked, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:
Sütik kikapcsolása:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak- tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az előzetes hozzájárulásodat. Ezekről weblapom az első látogatásod megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az első látogatás megkezdésekor tájékoztatlak és kérem a hozzájárulásodat.
Nem alkalmazok és nem is engedélyezek olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a te hozzájárulásod nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalok azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapom esetleg nem az elvárt módon működik.
De természetesen törekszem arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élményt tudjam nyújtani!
Milyen sütiket alkalmazok?
Rendszer sütik
Jogalap: Nem igényel hozzájárulást
Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
Időtartama: Böngésző session (munkamenet)
Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás
Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
Google Analytics
Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
Időtartama: legfeljebb 180 nap
Érintettek köre: Google
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu  olvashatsz.
.
7. Reklámtartalmú üzenetek fogadása
.
Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésemről?
A regisztráció során tett nyilatkozatoddal vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adataidnak módosításával (azaz hozzájárulási szándékod egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulásodat adhatod ahhoz, hogy a személyes adataidat marketing célokra is felhasználhassam. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az adataidat direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezelem és részedre reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldök és/vagy hírlevelet továbbítok (Grtv. 6.§).
A hozzájárulásodat ingyenesen és bármikor visszavonhatod. Ezt legkönnyebben a Leirtkozás linkre kattintással teheted meg.

Egyéb adatkezelési kérdések
Az adataidat csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák a hozzájárulásoddal ellentétes célokra a személyes adataidat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek engem. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Az adatkezelésben és/vagy adatfeldolgozásban részt vevő közreműködők és munkavállalók előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a személyes adataidat megismerni.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyem, a weblapomon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni. Az interneten történő adattovábbításnaksoha nemzetközitökéletesen biztonságos.

.
8. Érintetti jogok
.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog
A GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtom.
A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adom meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtottál be hozzám. Az általad már megfizetett költségtérítést visszatérítem abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltem vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatom meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről téged, továbbá mindazokat értesítem, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottam, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása a te jogos érdekedet nem sérti.

Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Adatok helyesbítésének joga
Az érintett kérheti az általam kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljem a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállalom, azonban felhívom a figyelmedet arra, hogy jogi kötelezettségem teljesítése vagy jogos érdekeim érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetek.
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha egy e-mailemben lévő leiratkozási linkre kattintasz, akkor azonnal lefut egy művelet, mely törli az adataidat. Tehát a kérésed haladéktalanul végrehajtódik, nem kell rá várni.
Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törvényi kötelezettségem tárolni (pl. számlákat 8 évig).
Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Azaz: Ha kéred, nagyon szívesen exportálom neked PDF és/vagy CSV formátumban a rólad kezelt adatokat.
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben tiltakozol a személyes adataid kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálom és a döntésről téged írásban tájékoztatlak. Amennyiben úgy döntök, hogy a tiltakozásod megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítani tudom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a döntésemmel nem értesz egyet, illetve ha elmulasztom a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérlek, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keress meg engem az efeszterke@gmail.com e-mail címen.
Panasztevési jog
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
.
9. Adatkezelési tájékoztató módosítása
.
Fenntartom magamnak a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatom.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy az e-mail címem továbbításra kerül a Facebook, mint adatfeldolgozó részére!

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s